Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

 • Enkel medewerkers van Ursidae SportPerformance kunnen de door u verstrekte gegevens inzien en deze worden nooit aan derden verstrekt Als u besluit om uw contract bij Ursidae SportPerformance te beëindigen dan zullen wij alle persoonsgegevens die van u bij ons bekend zijn binnen 6 maanden vernietigen of indien gewenst aan u verstrekken. U heeft ten alle tijden recht op inzage in dit document of het intrekken van uw toestemming. U kunt ten alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens is Bjorn van Veggel, te bereiken via info@ursidaesportperformance.nl

Afspraken die geen doorgang kunnen vinden

 • Afspraken kunnen 24 uur voor aanvang afgezegd en verplaatst worden. Wordt de afspraak binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Voor verplaatsing van de afspraak zijn de agendamogelijkheden van Ursidae SportPerformance leidend.

Abonnementen

 • Het lidmaatschap kan bestaan uit een privé abonnement of een zakelijk programma.
 • Het lidmaatschap begint op de startdatum die is vermeld op het inschrijfformulier van Ursidae SportPerformance en loopt voor minimaal 3 maanden. Als er een tussentijdige beëindiging van het abonnement plaatsvindt, dan vindt er geen restitutie plaats van de contributiegelden.
 • Na de gekozen periode van het abonnement wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd. Er kan na de gekozen periode per kalendermaand opgezegd worden.
 • Als je het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren.
 • Zakelijke programma’s kunnen aan het einde van de maand worden beëindigd wanneer de betrokken werknemer ontslag neemt of krijgt. Beëindigingen dienen per e-mail door de werkgever worden bevestigd aan Ursidae SportPerformance.
 • Als je door ziekte of een langdurige blessure niet meer verantwoord kan trainen, dan zal na overhandiging van een verklaring van de behandelend arts, de contributie tijdelijk worden gestopt.
 • Als je abonnement tijdelijk wordt gestopt, dan zal voor de periode van de gestopte periode het lidmaatschap worden verlengd.
 • Abonnementsgelden kunnen tussentijds aangepast worden, dit zal minimaal 3 maanden van tevoren aangekondigd worden. In dit geval is de sporter gerechtigd zijn of haar abonnement per direct stop te zetten, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

Betaling van de privé abonnementen

 • Voor de betaling van de prive abonnementen ontvang je een factuur per e-mail. Het bedrag dient binnen de gestelde betaaltermijn van 14 dagen voldaan te worden. Prive abonnementen worden aan het einde van iedere gekozen factuurperiode gefactureerd.
 • Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. Indien de klacht ondanks sommatie in gebreke blijft met betaling ben je tevens verschuldigd: 1,5% rente vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening, alle kosten die Ursidae SportPerformance moet maken om haar vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste tenminste 15% bedragen van de vordering met een minimum van € 75,00.

Betaling zakelijke abonnementen

 • Voor de zakelijke abonnementen ontvangt het bedrijf een factuur per e-mail. Het bedrag dient door het bedrijf binnen de gestelde betaaltermijn voldaan te worden. Zakelijke abonnementen wordt aan het einde van iedere gekozen factuurperiode gefactureerd.
 • Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeldt, gaat de vordering ter incasso. Indien de klacht ondanks sommatie in gebreke blijft met betaling ben je tevens verschuldigd: 1,5% rente vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening, alle kosten die Ursidae SportPerformance moet maken om haar vordering te incasseren, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste tenminste 15% bedragen van de vordering met een minimum van € 75,00.

Officiële feestdagen en vakanties

 • Ursidae SportPerformance is op officiële feestdagen gesloten. Vakanties worden ruim van tevoren aangekondigd

Aansprakelijkheid en eigen verantwoording

 • Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor je eigendommen, toch kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van beschadiging of vermissing hiervan.
 • Elke vorm van bewegen en training brengt een bepaald risico met zich mee. De trainer/sters van Ursidae SportPerformance zullen je zo optimaal mogelijk en met zorg begeleiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zaken (zoals blessures) die ontstaan tijdens de trainingen, evenals uit onze adviezen tijdens coaching sessies. Je bent en blijft verantwoordelijk voor de interpretatie van de gegeven adviezen. Als je klachten ervaart en twijfelt aan je belastbaarheid raden wij je aan om met je huisarts te overleggen. Wij vragen nadrukkelijk om veranderingen in uw belastbaarheid te melden aan de trainer/ster.

Tot slot

 • Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onwerkbaar zijn of worden, dan zal een dergelijke nietige bepaling nooit de nietigheid van het volledige contract met zich meebrengen, hooguit partiële nietigheid.

Wij hopen je voldoende geïnformeerd te hebben over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij Ursidae SportPerformance. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan horen wij het graag!


Je vraagt je natuurlijk af waar de naam Ursidae SportPerformance vandaan komt! De naam van de oprichter, Bjorn, betekent in de Scandinavische landen Beer. Beren vormen een familie binnen de orde der roofdieren(Carnivora). Deze familie hebben ze ook een naam gegeven, Ursidae.